Högskoleförberedande


Inom alla våra program kan du få grundläggande högskolebehörighet.
Du styr själv detta genom val inom utbildningen.

Profiler

 • Medicin utan gränser
 • Generationer i samhället
 • Hälsa och säkerhet

Exempel på yrken efter gymnasiet

EFTER GYMNSIET

 • Boendeassistent
 • Boendestödjare
 • Elevassistent
 • Gruppledare omsorg
 • Habiliteringspersonal
 • Hörselvårdsassistent
 • Personlig assistent
 • Stödassistent
 • Tandteknikerbiträde
 • Undersköterska
 • Vårdare
 • Vårdbiträde

EFTER YRKESHÖGSKOLA

 • Ambulanssjukvårdare
 • Apotekstekniker
 • Behandlingspedagog
 • Hälso- och sjukvårdsadministratör
 • Integrationspedagog
 • Medicinsk fotterapeut
 • Medicinsk sekreterare

 

 • Stödpedagog
 • Tandsköterska
 • Specialistundersköterska inom barnsjukvård, demens, operation eller anestesi och intensivvård

EFTER HÖGSKOLA

 • Ambulanssjuksköterska
 • Apotekare
 • Audinom
 • Barnmorska
 • Brandman
 • Dietist
 • Fysioterapeut
 • Logoped
 • Naprapat
 • Polis
 • Psykolog
 • Receptarie
 • Sjuksköterska
 • Socialsekreterare
 • Tandtekniker
 • Yrkeslärare

Gör skillnad på riktigt!

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som förbereder dig för fortsatta studier eller arbete inom vården. Du lär dig att bemöta vårdtagare på ett etiskt och positivt sätt. Hälsa och livsstil är viktiga delar i utbildningen precis som bland annat vård, omsorg, medicin, hygien och socialpedagogik.

Utbildningen fokuserar på människors lika värde, vård, omsorg, livskvalitet och hälsa. Det handlar exempelvis om bemötande och förståelse för människors olika behov och förutsättningar. Här står människan, livet och hälsan i centrum och du lär dig att ta hand om skador och faror, men också att se och utveckla det friska hos människor. Programmet är teoretisk, men med praktiska inslag. Under utbildningen kommer du att träna din kreativitet, initiativförmåga och medvetenhet så att du är rätt rustad för arbetslivet när du är färdig med studierna. Detta gör du i skolan, men även ute på APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du har minst 15 veckors APL under gymnasiet och normalt är det uppdelat på fem veckor i taget. Exempelvis kan du ha APL på socialkontor, sjukhus eller inom hemvården. Under utbildningen erbjuds du också gratis teoriundervisning för B-körkort, något som gör det både enklare och billigare för dig att ta körkort när du har fyllt 18.

Du kan välja mellan tre profiler och efter utbildningen kan du till exempel arbeta som undersköterska på ett sjukhus, med äldreomsorg eller med människor med funktionshinder. Om du väljer att läsa vidare så är möjligheterna många. Tidigare elever har bland annat studerat vidare till sjuksköterska, polis, brandman, fysioterapeut eller ambulanssjuksköterska. Efter tre år har du en bred grund att stå på och vilken väg du än väljer så kommer du bli en viktig person för många människor och göra stor skillnad i deras vardag.

Vård- & Omsorgsprogrammets profiler

MEDICIN UTAN GRÄNSER

LÄS MER

GENERATIONER I SAMHÄLLET

LÄS MER

HÄLSA OCH SÄKERHET

LÄS MER


Vill du jobba med trygghet och säkerhet? På Almåsgymnasiet i Borås kan du välja mellan tre inriktningar inom Vård- och Omsorgsprogrammet. Under utbildningen genomför du APL (arbetsplatsförlagt lärande) och efter gymnasiet kan du arbeta som undersköterska och få jobb direkt. Din APL sker i perioder och kan exempelvis vara på en vårdcentral eller inom äldreomsorgen.
Det här programmet kan du även studera som lärling Läs mer på boras.se/larlingsutbildning