Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen (IM) vänder sig till dig som inte har gått i en svensk grundskola eller som inte har uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan.

Introduktionsprogrammet har fyra inriktningar och samtliga ger dig möjlighet att bli behörig till gymnasiets nationella program. Utbildningens längd varierar från 1-4 år beroende på dina förkunskaper och hur många betyg du saknar.

Efter avslutat introduktionsprogram får du ett gymnasieintyg som visar vilka betyg du har klarat av.

Introduktionsprogram på Almåsgymnasiet

På Almåsgymnasiet finns följande introduktionsprogram:

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är tänkt för dig som har behöver extra hjälp för att få behörighet till ett nationellt program. Du får en utbildning som är anpassad efter dina behov. Det kan vara studier, praktik på en arbetsplats eller annat som du har nytta av. Målet är att du ska gå vidare till nationellt program, Yrkesintroduktion eller komma ut på arbetsmarknaden.

Programinriktat val

Programinriktat val är tänkt för dig som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program. Utbildningen är inriktad mot ett visst nationellt program och tanken är att du så snart som möjligt ska antas till det programmet. Programinriktat val kan du läsa mot både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Utbildningen har behörighetskrav. För att antas ska du ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, alternativt godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för dig som är nyanländ i Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket, men du får också lära dig mer om det svenska samhället och den svenska skolan. Utbildningen ska förbereda dig för att så snabbt som möjligt kunna börja på ett nationellt program eller något annat introduktionsprogram.

Språkintroduktion är inte ett sökbart program utan individuellt anpassat efter varje enskild elevs behov.

Nyanlända elever som språkligt bedöms tillhöra språkintroduktion kan inte antas till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning för att sedan kunna söka till ett yrkesprogram eller komma ut på arbetsmarknaden. Du läser både ämnen från grundskolan som du inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. I utbildningen ingår också praktik på en eller flera arbetsplatser.

Kartläggning av dina utbildningsbehov – Slussen

Innan du påbörjar ett introduktionsprogram görs en kartläggning av dina utbildningsbehov. Detta görs i det som vi kallar för Slussen. Utifrån kartläggningen erbjuds du sedan plats på en av Borås Stads gymnasieskolor.

Språkintroduktion, Individuellt alternativ och Yrkesintroduktion

Slussen för Språkintroduktion finns på Almåsgymnasiet. Slussen för Individuellt alternativ och Yrkesintroduktion finns på Viskastrandsgymnasiet. I Slussen för Språkintroduktion får du också under en inledande period påbörja dina studier i svenska språket.

Programinriktat val

Om du har frågor om antagning till Programinriktat val kan du vända dig till Antagningsenheten Sjuhärad. Om du har frågor om övriga program vänder du dig till respektive rektor.

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5: 100 Historia 1a1: 50 Idrott och hälsa 1: 100 Matematik 1a: 100 Naturkunskap 1a1: 50 Religionkunskap 1: 50 Samhällskunskap 1a1: 50 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1: 100

Ämnen du läser på profilen

Det beror på vilken profil du väljer. Se mer under varje respektive programprofils sida för mer information.