Du söker till, och påbörjar lärlingsutbildningen i åk 1. Tidigast i åk 2 finns möjligheten att bli lärlingsanställd. Det är alltid arbetsgivaren som avgör om de vill anställa en lärling. Vissa branscher anställer lärlingselever i åk 2 och andra i åk 3. Du får mer information om detta när du börjat skolan.

Du går i en klass med andra lärlingselever som alla har valt olika program och yrkesbranscher. De första 5 veckorna på höstterminen är ni inne i skolan hela tiden för att lära känna varandra och komma igång med arbetet. Därefter gör du APL, 2 dagar/vecka på en arbetsplats. Under åk 2 finns möjligheten till lärlingsanställning och då är du på företaget/verksamheten 3 dagar/vecka. Trivs du och arbetsgivaren är nöjd med din arbetsinsats, fortsätter du din anställning även i åk 3 med samma omfattning.

50% går du i skolan och 50% är du på en arbetsplats. Första året är du ute 2 dagar/vecka och i åk 2 och 3 är du ute 3 dagar/vecka.

Ja, du har mycket att säga till om inom vissa branscher. Däremot måste arbetsplatsen och skolan skriva ett avtal innan du kan börja din anställning där.

Du följer arbetsplatsens arbetstider beroende på bransch. T e x inom handeln är det vanligt att man arbetar kl 9-18, inom hotell och turism, vård och restaurang kan det vara oregelbundna arbetstider. Tidiga morgnar, sena kvällar och helger förekommer.

Du får göra samma saker som andra anställda, beroende på hur mycket du har hunnit lära dig naturligtvis. Till din hjälp har du en handledare, som ska lära dig nya moment och ansvara för din yrkesmässiga utveckling. Dessutom kommer du ha arbetskamrater som tar hand om dig och hjälper dig.

Det är ingen större skillnad men en arbetsgivare ställer oftare högre krav om de betalar lön till dig. När du är lärlingsanställd har du samma rättigheter men också skyldigheter som vilken anställd som helst. Det innebär bland annat att du verkligen måste passa tider, följa de regler som gäller för just den arbetsplatsen, sjukanmäla dig om du blir sjuk och ansöka om ledigt om du behöver vara borta från jobbet. Med andra ord är det egentligen samma saker som gäller i skolan. Skillnaden är att i skolan påverkar ditt handlande mest ditt eget arbete medan på en arbetsplats påverkar det alla andra som du jobbar tillsammans med. Missköter du din anställning finns risk att du blir av med den.

Ja, på Almåsgymnasiet är det ca 98% av våra lärlingselever som får jobb direkt. Utav alla lärlingsanställda har alla garanterat jobb när de är klara med skolan.

Det beror på vilken arbetsgivare du har och vilken bransch du jobbar i. Som regel är arbetstiden i Sverige, 8 timmar/dag + raster.

Det är olika för olika företag och branscher. Inom vården får du till exempel låna arbetskläder. Om ett företag kräver att du har uniform eller skyddskläder så ska de också förse dig med detta. Samma sak gäller för verktyg. Du betalar själv för din lunch. Det kan antingen ta med dig egen lunch, köpa lunch i personalmatsalen (om det finns en sådan) eller gå ut och äta lunch på en restaurang.

Det beror på vilken arbetsgivare du har och vilken bransch du jobbar i. Speciella avtal för lärlingslöner finns, det brukar ligga något under ordinarie kollektivavtal. Det beror på att du inte är färdigutbildad och inte kan ersätta någon annan på arbetsplatsen utan ska utbildas under tiden du arbetar.

Ja, när du åker till och från samt befinner dig på arbetsplatsen är det arbetsgivarens försäkring som gäller. Genom skolan är du försäkrad under hela din övriga utbildningstid.

Ja, men då måste arbetsgivaren upprätta ett annat anställningsavtal, eftersom de då ska betala en annan lön för dig. Du får arbeta max 20 timmar/vecka utöver din lärlingsanställning.

Ja, du får samma yrkesexamen som dina kamrater som går i "vanlig" skola och lärlingsutbildning.

Du får samma betyg och yrkesexamen som en skolförlagd utbildning. Däremot har man möjlighet att individanpassa lärlingsanställningen så du lättare och snabbare når dina yrkesmål och kan börja jobba efter tre år i gymnasiet.

Genom att göra aktiva val under din utbildning så får du grundläggande högskolebehörighet.

Du får bland annat inte arbeta mellan kl 24.00- 05.00 på natten eller transportera pengar. Du får inte heller arbeta för många timmar på en vecka. Det är Arbetsmiljölagenlänk till annan webbplats och Lagen om gymnasial lärlingsanställning SFS 2014:421 som reglerar anställningsförhållanden.

Nej.

Din lärlingskoordinator och du gör tillsammans upp en studieplan för allt som du vill lära dig. Det innebär att ni gör upp en plan för vilket/vilka företag bäst kan hjälpa dig att nå dina mål. Skulle du inte trivas hos en arbetsgivare kan ni alltid byta företag eller hitta en annan inriktning. Däremot är det inte garanterat att du kan få fortsatt lärlingsanställning hos en ny arbetsgivare.

Ja, du pratar med din lärlingskoordinator och ni kommer gemensamt fram till vad som är bäst för dig.

Fundera på vad du tycker är roligt, om du vet vad du skulle vilja jobba med och om du hellre lär dig genom att göra saker än att läsa dig till dom. Under ditt första år på lärlingsutbildningen är du ute på APL, utan att vara anställd. Då får du säkert en uppfattning om en anställning passar dig eller inte. Skulle du vilja pröva och det sen visar sig att det inte känns bra, kan du alltid återgår till lärlingsutbildningen om du vill.