Bli en förebild för barn och ungdomar!

Funderar du på att plugga vidare till lärare, förskolelärare, socionom, psykolog eller kanske polis? Utbildningen passar dig som vill arbeta med människor på olika sätt, barn och ungdomar i förskola och skola eller med socialt inriktat arbete. Hela utbildningen genomsyras av ledarskap och pedagogik och du lär dig hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren. Du kommer även att få kunskap i olika typer av ledarskap och organisationsformer. Du fördjupar dina kunskaper om människors beteende, krishantering och hur vi socialiseras i olika grupper.  Din kunskap om barn och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter kommer att följa dina tre år.. Profilen är teoretisk, men innehåller även praktiska övningar. Under utbildningen har du minst 15 veckors APL på exempelvis LSS-boenden, förskolor eller förskoleklass, och du är ute under flera perioder för att du ska bli trygg i din roll som ledare. Dessutom ordnar Almåsgymnasiet många aktiviteter för att du ska lära dig att arrangera större evenemang, öva på sammanhållningen i olika typer av grupper, träna din samarbetsförmåga samt utmana dig själv på olika sätt. Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare, elevassistent eller kanske som boendestödjare . Vill du studera vidare inom pedagogiken kan du till exempel läsa förskollärarprogrammet eller lärarprogrammet. Genom att välja engelska 6 i ditt individuella val får du grundläggande högskolebehörighet.

 

 

Gymnasiegemensamma ämnen 900 p

 • Engelska 5: 100 p
 • Historia 1a1: 50 p
 • Idrott och hälsa 1: 100 p
 • Matematik 1a: 100 p
 • Naturkunskap 1a1: 50 p
 • Religionskunskap 1: 50 p
 • Samhällskunskap 1a1: 50 p
 • Svenska 1: 100 p

Övrigt

 • Gymnasiearbete: 100 p
 • Individuellt val: 200 p

Ämnen du läser på profilen

 • Barns lärande och växande: 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten: 100 p
 • Hälsopedagogik: 100 p
 • Kommunikation: 100 p
 • Lärande och utveckling: 100 p
 • Människors miljöer: 100 p
 • Naturguidning: 100 p
 • Naturkunskap 1a2: 50 p
 • Pedagogiskt arbete: 200 p

 

 • Pedagogiskt ledarskap: 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker: 100 p
 • Samhällskunskap 1a2: 50 p
 • Skapande verksamhet: 100 p
 • Specialpedagogik 1: 100 p
 • Svenska 2&3/Svenska som andraspråk 2&3: 200 p

TOTALT: 2 500 p

 

Studieplan 2019/2020 Ladda ner

Barn- och fritidsprogrammets profiler

Halsa_och_ledarskap_ikon

HÄLSA OCH LEDARSKAP

(FRITID OCH HÄLSA) LÄS MER

PEDAGOGISKT LEDARSKAP

(PEDAGOGISKT ARBETE) LÄS MER

MÄNNISKAN OCH SAMHÄLLET

(SOCIALT ARBETE) LÄS MER

Det här programmet kan du även studera som lärling Läs mer på boras.se/larlingsutbildning