Intresserad av ett socialt arbete i olika former?

Funderar du på att plugga vidare till socionom, psykolog eller kanske polis? Profilen Människan och samhället ger dig en god grund att stå på och du fördjupar dina kunskaper om människors beteende, krishantering och hur vi socialiseras i olika grupper. Du får spännande insikter om arvets och miljöns betydelse och lär dig också olika teorier inom beteendevetenskapliga ämnen som sociologi, pedagogik och psykologi. Under utbildningen har du minst 15 veckors APL, en förkortning av arbetsplatsförlagt lärande. Där har du alltid en erfaren handledare vid din sida som hjälper dig och du har dessutom kontakt med dina lärare så att du ständigt utvecklas. Utöver det praktiska arbetet på din APL-plats anordnas många aktiviteter för att du ska bredda din erfarenhet ännu mer. Det kan till exempel handla om att i praktiska situationer bemöta personer med särskilda behov. Efter utbildningen väljer många elever att studera vidare till aktiveringspedagog, behandlingsassistent, socionom, psykolog eller polis.

Gymnasiegemensamma ämnen 900 p

 • Engelska 5: 100 p
 • Historia 1a1: 50 p
 • Idrott och hälsa 1: 100 p
 • Matematik 1a: 100 p
 • Naturkunskap 1a1: 50 p
 • Religionskunskap 1: 50 p
 • Samhällskunskap 1a1: 50 p
 • Svenska 1: 100 p

Övrigt

 • Gymnasiearbete: 100 p
 • Individuellt val: 200 p

Ämnen du läser på profilen

 • Aktivitetsledarskap: 100 p
 • Grundläggande vård och omsorg: 100 p
 • Historia 1a2: 50 p
 • Hälsopedagogik: 100 p
 • Kommunikation: 100 p
 • Lärande och utveckling: 100 p
 • Människors miljöer: 100 p
 • Naturkunskap 1a2: 50 p
 • Pedagogiskt ledarskap: 100 p

 

 • Psykologi 1: 50 p
 • Samhällskunskap 1a2: 50 p
 • Specialpedagogik 1&2: 200 p
 • Svenska 2&3/Svenska som andraspråk 2&3: 200 p
 • Sociologi: 100 p
 • Socialt arbete: 200 p

TOTALT: 2 500 p

 

Studieplan 2019/2020 Ladda ner

Barn- och fritidsprogrammets profiler

Halsa_och_ledarskap_ikon

HÄLSA OCH LEDARSKAP

(FRITID OCH HÄLSA) LÄS MER

PEDAGOGISKT LEDARSKAP

(PEDAGOGISKT ARBETE) LÄS MER

MÄNNISKAN OCH SAMHÄLLET

(SOCIALT ARBETE) LÄS MER

Det här programmet kan du även studera som lärling Läs mer på boras.se/larlingsutbildning