Vill du jobba med kost, hälsa och fritid?

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om kroppens uppbyggnad och hur kost och fysisk aktivitet kan öka välbefinnandet. Under utbildningen skaffar du dig kunskap och metoder för att pedagogiskt hjälpa människor till ett hälsosamt liv genom både mental och fysisk träning. Du fördjupar dig bland annat i kostlära samt hur du kan förebygga och behandla skador i samband med träning. Du lär dig mer om hur fritid för människor är organiserad och vilken roll den spelar för hälsa och välmående. Att arbeta med hälsa innebär att du har en central roll och ska leda samt coacha andra människor till ett friskare liv. Utbildningen är till stor del teoretisk, men har praktiska inslag för att du ska utvecklas till en bättre ledare och lära dig att coacha människor vid olika situationer. För att du ska få praktisk erfarenhet är APL en viktig del av studierna inom profilen Hälsa och ledarskap. APL är en förkortning av Arbetsplatsförlagt lärande och innebär att en del av din gymnasieutbildning sker direkt på en eller flera arbetsplatser. Under gymnasieutbildningen är du ute på en arbetsplats minst 15 veckor. Almåsgymnasiet har ett brett kontaktnät så att du får möjlighet att ha APL på flera arbetsplatser exempelvis på simarenor eller gym. Profilen Hälsa och ledarskap förbereder dig för en framtid som dietist, idrottsledare, simlärare, badhuspersonal eller personlig tränare. Tidigare elever har direkt gått ut i arbete, andra har valt att studera vidare på högskola.

Gymnasiegemensamma ämnen 900 p

 • Engelska 5: 100 p
 • Historia 1a1: 50 p
 • Idrott och hälsa 1: 100 p
 • Matematik 1a: 100 p
 • Naturkunskap 1a1: 50 p
 • Religionskunskap 1: 50 p
 • Samhällskunskap 1a1: 50 p
 • Svenska 1: 100 p

Övrigt

 • Gymnasiearbete: 100 p
 • Individuellt val: 200 p

Ämnen som du läser på profilen:

 • Aktivitetsledarskap 100 p
 • Fritids- och idrottskunskap 100 p
 • Fritids- och friskvårdsverksamheter 200 p
 • Hälsopedagogik 100 p
 • Idrott och hälsa 2: 100 p
 • Naturkunskap 1a2: 50 p
 • Kommunikation: 100 p
 • Lärande och utveckling: 100 p

 

 • Massage: 100 p
 • Människors miljöer: 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap: 100 p
 • Samhällskunskap 1a2: 50 p
 • Svenska 2&3/Svenska som andraspråk 2&3: 200 p
 • Träningslära 1&2: 200 p

TOTALT: 2 500 p

 

Studieplan 2019/2020 Ladda ner

Barn- och fritidsprogrammets profiler

Halsa_och_ledarskap_ikon

HÄLSA OCH LEDARSKAP

(FRITID OCH HÄLSA) LÄS MER

PEDAGOGISKT LEDARSKAP

(PEDAGOGISKT ARBETE) LÄS MER

MÄNNISKAN OCH SAMHÄLLET

(SOCIALT ARBETE) LÄS MER

Det här programmet kan du även studera som lärling Läs mer på boras.se/larlingsutbildning