Högskoleförberedande


Inom alla våra program kan du få grundläggande högskolebehörighet.
Du styr själv detta genom val inom utbildningen.

EFTER GYMNASIET

 • Arbete med funktionsnedsättning
 • Arbete m. friskvård
 • Bad- och idrottshallspersonal
 • Barnskötare
 • Boendestödjare
 • Elevassistent
 • Gympersonal
 • Personlig assistent
 • Simlärare
 • Stödassistent
 • Träningsledare idrott

EFTER YRKESHÖGSKOLA

 • Aktiveringspedagog inom LSS
 • Behandlingsassistent
 • Behandlingspedagog
 • Flyginstruktör
 • Handledare, socialpsykiatri
 • Integrationspedagog
 • Lärarassistent
 • Studiehandledare
 • Stödpedagog
 • Trafiklärare

EFTER HÖGSKOLA

 • Fritidsledare
 • Förskolechef
 • Förskolelärare
 • Idrottsnutrionist
 • Kurator
 • Lärare
 • Polis
 • Rektor
 • Relationscoach
 • Socionom
 • Yrkeslärare

Bli en del av samhällets framtid!

På Barn- och fritidsprogrammet får du från dag ett lära dig att leda och blir en central person för andra människor. För att arbeta inom barn- och fritidsverksamheter krävs att du har ett personligt engagemang, men också att du trivs i en central roll där du leder andra människor och tar beslut.

Efter utbildningen har du de kunskaper som krävs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller inom fritid och friskvård. Samtidigt är Barn- och fritidsprogrammet en bra väg att gå för dig som funderar på att studera vidare. Programmet ger dig en god grund inför kommande studier på högskola och universitet och är en bra väg om du vill studera vidare till socionom, säkerhetsyrken eller lärare.

På Barn- och fritidsprogrammet får du kunskaper om hur människor fungerar och hur de kan utvecklas och kommunicera på ett sätt som både vi själva och samhället mår bra av. Här får du från början en varierad utbildning som är förankrad i arbetslivet. Du lär dig att leda, samarbeta, lära ut och förbereder dig för en framtid
inom skola, fritidsverksamhet och socialt arbete. Utbildningen genomsyras av ett hälsofrämjande tänk och hur du bemöter människor på olika sätt. På Almåsgymnasiet träffar du engagerade lärare som ställer krav på dig men som också stöttar dig genom hela utbildningen.

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram, men i programmet ingår flera gymnasiegemensamma ämnen (Sv2, Sv3, Sh1a2, Nk1a2) som ger dig fördelar inför vidare studier på högskola och universitet. Du kan enkelt välja ämnen inom programmet som ger dig både grundläggande och särskild behörighet. Vi erbjuder profilerna Hälsa och ledarskap, Människan och samhället och Pedagogiskt ledarskap.

Barn- och fritidsprogrammets profiler

Halsa_och_ledarskap_ikon

HÄLSA OCH LEDARSKAP

(FRITID OCH HÄLSA)
LÄS MER

PEDAGOGISKT LEDARSKAP

(PEDAGOGISKT ARBETE)
LÄS MER

MÄNNISKAN OCH SAMHÄLLET

(SOCIALT ARBETE)
LÄS MER


Vill du läsa Barn- och Fritidsprogrammet på Almåsgymnasiet i Borås? Utbildningen innehåller APL, som är en förkortning av Arbetsplatsförlagt lärande, och innebär att du är på ett eller flera företag under minst 15 veckor fördelat i perioder under hela utbildningen. APL ger dig chansen att visa dina kunskaper och du lär dig ditt kommande yrke. Chanserna att få sommarjobb mellan terminerna blir också större efter din APL-period.
Det här programmet kan du även studera som lärling Läs mer på boras.se/larlingsutbildning