Minst 15 veckor på en arbetsplats.

APL är en förkortning av Arbetsplatsförlagt lärande och innebär att en del av din gymnasieutbildning sker direkt på en eller flera arbetsplatser. För många är det bättre att lära sig något genom praktiskt arbete istället för att läsa sig till kunskap på traditionellt vis. APL innebär att du är ute på en arbetsplats minst 15 veckor under gymnasieutbildningen. Under din APL har du alltid en erfaren handledare vid din sida som hjälper dig och du har dessutom kontakt med dina lärare så att du ständigt utvecklas. Du följer arbetsplatsens eller din handledares arbetstider vilket i praktiken kan innebära oregelbundna arbetstider. Både tidiga mornar, sena kvällar och helger kan förekomma, beroende på vilken bransch du utbildas inom.

APL ger dig chansen att visa dina kunskaper och du blir bättre på ditt framtida yrke. Att vara ute på en arbetsplats under gymnasietiden är ett fantastiskt sätt att lära om yrket och knyta kontakter inför framtiden. Du får chansen att testa på ditt kommande yrke, lära dig allt det praktiska, få möjlighet att påverka din framtida arbetsplats. Du blir duktig inom ditt kommande yrke och kan direkt efter gymnasiet börja jobba. Dessutom ökar chanserna att få sommarjobb mellan terminerna.

Alla våra yrkesutbildningar innehåller APL och du kan ha din APL på ett företag i Borås, på en annan ort eller till och med utomlands.*

*Almåsgymnasiet kan söka bidrag för utlandspraktik hos Universitets- och högskolerådet. Om skolan tilldelas medel kan det finnas möjlighet för elever med extra höga ambitioner att göra en del av sin APL på annan ort eller utomlands. Hur många som får möjlighet att åka är beroende på hur stora medel skolan tilldelas och de kan variera. Enligt skollagen ska all undervisning på gymnasiet vara avgiftsfri vilket innebär att elever inte får bekosta APL utomlands med egna medel.