26
aug 2020

Din ungdom vill att du bryr dig!

Borås Stad har sammanställt höstens viktigaste film! Här får du, förälder eller annan vuxen, viktiga tips och råd om hur du kan medverka till att ungdomarna får en trygg och minnesvärd gymnasiestart.

Under de första veckorna anordnar gymnasieskolorna aktiviteter under skoltid i syfte att få förstaårselever att trivas och lära känna varandra. 

Utanför skolans regi och ansvar, brukar det även förekomma så kallade nollningsfester där äldre elever på skolan anordnar en inspark för årets nya åk 1-elever. Av tradition, handlar aktiviteterna ofta om att hetsa förstaårselever till att göra något kränkande mot någon eller själv tvingas göra något som inte känns bra. Det kan till exempel handla om att bli hetsad till att dricka stora mängder alkohol. Festerna sker utomhus och samlar många ungdomar vilket också ökar riskerna för att de ska utsättas för brott.

Vad kan du som förälder eller annan viktig vuxen göra?

Börja med att se höstens viktigaste film!  Här hör du representanter från Polisen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Fältgruppen och utvecklingsledare för folkhälsa i Borås Stad berätta vad du som förälder eller annan viktig vuxen kan göra. De ger tips och råd om hur du kan prata med din ungdom, för att gymnasiestarten ska bli trygg och ett positivt minne.

Alla föräldrar till åk 1-elever kommer också att få ett brev med information hem brevlådan.

Så låt oss ta en extra promenad dessa kvällar och visa ungdomarna att vi bryr oss!