6
maj 2020

STUDENTEN 2020 – en annorlunda historia

Vi ställer inte in studenten, men vi gör den på ett annat sätt. Borås Stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera smittspridningen. Därför blir det tyvärr inga studentflak men det blir utspring och mösspåtagning och andra aktiviteter.

Varje klass kommer att få samlas i skolan för att där gemensamt och tillsammans med sina lärare avsluta sin tid på gymnasiet och få avgångsbetyget. Endast en klass per skola åt gången. Klassen gör därefter ett utspring till väntande anhöriga. Du som elev får bjuda in två anhöriga till skolområdet. Övriga i familjen får vänta på annan plats. Det gör vi för att minimera antalet personer på skolgården men ändå göra det så familjärt som vi kan.

Hur avslutningen kommer att se ut i detalj blir klart den 18 maj. Då har vi ett schema för när varje klass kommer att kallas in och det kommer även att finnas ett program. Hur programmet ser ut beror delvis på vad skolan och elevrepresentanterna kommit överens om och vad som är möjligt att göra på respektive skola.

Förvaltningens rekommendation till studenterna är att respektera Folkhälsomyndighetens riktlinjer och därför helt avstå från bal, studentflak och andra större festligheter där många människor samlas.

Om Folkhälsomyndigheten eller andra myndigheter kommer med nya råd, anvisningar, riktlinjer eller rekommendationer kan vår planering inför studentavslutningen komma att ändras.