28
okt 2019

Almåsgymnasiet är certifierat Vård- och omsorgscollege

Borås/Bollebygd är numera certifierade Vård- och omsorgscollege. Almåsgymnasiet är en del av samarbetet och säkerställer att eleverna får en utbildning som arbetsmarknaden efterfrågar.

Vård- och omsorgscollege är inte en specifik skola som namnet kanske antyder. Däremot är det ett samarbete mellan Almåsgymnasiet, arbetsgivare, och fackförbund för att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Det innebär i praktiken att eleverna på Vård- och omsorgsprogrammets alla profiler samt Barn- och fritidsprogrammets profil Människan och samhället, får en utbildning med hög kvalitet, blir anställningsbara och får en god grund för vidare studier. Dessutom innebär det att deleverna får APL – Arbetsplatsförlagt lärande, av hög kvalitet med utbildade handledare.

Även vuxenutbildningen ingår i samarbetet.

2019 finns drygt 110 Vård- och omsorgscollege i Sverige och fler är på gång.