10
okt 2019

Vill du veta mer om våra olika gymnasieprogram?

Vill du bli säker i ditt val av gymnasieprogram? Då rekommendera vi dig att du kommer till vårt Öppet Hus, tisdag 26 november kl 17.30-20.00. Då kan du prata med elever som går programmen och lärare som undervisar och få veta mer om både programmen och skolan.

Du har också möjlighet att följa en klass under en dag, ta reda på hur det är just på det programmet du är intresserad av, vilka ämnen man läser, hur lokalerna ser ut. Mejla programsamordnaren för respektive program och gör upp tillsammans när du kan komma. Du kommer då att få veta vem som möter dig, hur länge du ska stanna under dagen och så vidare.

BF- Paulina Lindahl

HA- Veronica Törnström Liljedahl

HVFL- Viktoria Karlsson

HVFR- Petra Geenster

HVST- Ulrika Müller

HT- Marie Lillvik

RL- Helena Andersson

VO- Anna Borén Sprunger

LÄR – Helén Rimsell eller Lena Sanneklint