26
aug 2019

Skolstart

Äntligen är huset fyllt av elever igen och vi är redo för en ny och spännande termin! Skolan har utökats med fler elever, lärare och annan personal, så nu är vi ca 1000 personer i huset.

Läsåret startade i slutet av förra veckan och nu är det full fart framåt mot kursmål, betyg och examen. Men också mot spännande APL-perioder, nya kompisar, roliga arbetsuppgifter och evenemang. För några är det dessutom dags att se fram emot bal och studenten.