3
maj 2019

STUDENTEN 2019

Den 14 juni är skolåret över och även åren i gymnasiet för alla sistaårselever. Sista skoldagen startar klockan 8.00 då alla samlas tillsammans med klass och klassföreståndare i sitt klassrum. Dagen bjuder även på fotografering, mingel med nåt lätt att äta och dricka samt traditionsenlig avslutning i aulan.

Elever på IV-P släpps ut kl 09.30

Från klockan 11.oo släpps övriga elever ut i följande ordning:
VO16A
VO16B
HA16A
HA16B
HVFR16A+B
HVST16
HVFL16
HVO15
HT16
LÄR16A
LÄRA16B
BF16A
BF16B
RL16A
RL16B

Varmt välkomna!

Kom i god tid och observera att skolans parkering endast är tillåten för lastbilar och större fordon som ska köra eleverna i kortegen.