4
apr 2019

Är du redo för Borås nya Naturutbildning?

I höst startar Naturvetenskapsprogrammet på Almåsgymnasiet. Det beslutades av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i förra veckan. Förvaltningen har beslutat om inriktningen Naturvetenskap och samhälle och profilen Entreprenörskap. Under om- och nyvalsperioden 15 april – 15 maj går det att ansöka till programmet.

Att öppna Naturvetenskapsprogrammet på Almåsgymnasiet är en del av förvaltningens långsiktiga arbete med att skapa en mer integrerad gymnasieskola i Borås. I dagsläget har vi en tydlig uppdelning mellan yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram. En blandad elevsammansättning är bra för alla elever, säger Christer Samuelsson, förvaltningschef på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Förra året togs beslutet att starta Samhällsvetenskapsprogrammet på Viskastrandsgymnasiet och där har det funnits ett stort intresse bland de blivande gymnasieeleverna. Samma goda förutsättningar finns på Almåsgymnasiet, menar gymnasiechefen Enikö Mihai, och under vintern har hon och personalen på skolan bedrivit ett gediget arbete med att utforma den nya profilen.

-Vi har en lång tradition av entreprenörskap på Almåsgymnasiet, det genomsyrar de allra flesta av våra utbildningar. Inom profilen Entreprenörskap på Naturvetenskapsprogrammet kommer eleverna att läsa kurser inom såväl naturvetenskap och matematik som entreprenörskap och företagande. Det ger eleverna goda möjligheter att studera vidare inom både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga områden, säger Enikö Mihai.

Nu pågår arbetet med att förbereda för de nya eleverna. Rekrytering av lärare med rätt kompetens sker under våren och lokalerna förbereds för naturvetenskapliga ämnen.

De elever som vill söka Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap och samhälle och profil Entreprenörskap på Almåsgymnasiet kan under perioden 15 april – 15 maj ändra i sin ansökan eller lägga ett helt nytt val.

-Vi väljer att öppna programmet redan nu till hösten 2019 för att vi ser att det finns ett så högt söktryck på Naturvetenskapsprogrammet. Vi ger helt enkelt fler elever möjligheten att studera det program de valt i första hand, säger Christer Samuelsson.

Mer information om profilen och programmet finns på boras.se/almas.

För frågor kontakta:
Enikö Mihai, gymnasiechef på Almåsgymnasiet, 033-35 77 90, eniko.mihai@boras.se