20
nov 2017

Almåsgymnasiet är årets Grön Flagg-skola

Almåsgymnasiet har utsetts till årets Grön Flagg-skola 2017. Priset som delas ut av stiftelsen Håll Sverige Rent går till en skola som har gjort särskilda insatser för hållbar utveckling och är ansluten till Grön Flagg i Sverige.

Det här är första gången som Håll Sverige Rent har utsett Årets Grön Flagg-skola. Fem skolor blev nominerade och en jury bestående av Håll Sverige Rent samt representanter från WWF, SWEDESD (Uppsala Universitet) och Akademibokhandeln har utsett vinnaren bland dessa.

Idag hölls en prisutdelning i vårt bibliotek där elever från Grön Flagg-rådet och Elevrådet fick ta emot priset av miljöministern Karolina Skog. Motiveringen till vinsten lyder:

Almåsgymnasiet tilldelas utmärkelsen Årets Grön Flagg-skola för sitt föredömliga arbete med Grön Flagg som engagerar och involverar eleverna på alla olika program efter olika förutsättningar och önskemål. Med innovativa angreppssätt visar de hur arbetet med hållbar utveckling kan kopplas till näringsliv och till framtida yrkesval genom det arbetsplatsförlagda lärandet. Grön Flagg-arbetet ger eleverna ett tydligt avstamp och användbara kunskaper för resten av livet.

– Vi är oerhört stolta över utmärkelsen! Vi arbetar medvetet och kontinuerligt med miljöfrågor för att uppnå målen inom Grön Flagg. Utmärkelsen sporrar oss till fortsatt miljöarbete lokalt på skolan, men även nationellt och internationellt genom våra elevers praktikplatser, säger Enikö Mihai, gymnasiechef.

Under läsåret 2016/2017 har vi på Almåsgymnasiet inom ramen för Grön Flagg arbetat med temat Närmiljö och de tre utvecklingsområden som vi identifierat: Natur, Kultur och Arbetsmiljö. Elever från alla årskurser och samtliga program, från gymnasieskola och gymnasiesärskola, och skolans alla personalkategorier är engagerade i miljöarbetet.

– Genom goda kunskaper om hållbar utveckling som konkretiseras inom temat Närmiljö ökar vi våra elevers förutsättningar till medvetna val för god hälsa och för deltagande i demokratiska processer i deras framtid och kommande arbetsliv, säger Enikö Mihai.