21
aug 2017

Välkommen på föräldramöte – År 1

Välkommen på föräldramöte onsdag 20 september kl 18.00 i Almåsgymnasiets aula.
Ingång via huvudingången Alingsåsvägen 36 där skyltning visar vägen.

Vi kommer att informera om skolans och programmets organisation, arbetssätt, frånvarorapportering mm.
Varmt välkomna!
Skolledningen