10
sep 2015

Föräldrarmöte 16 oktober kl 18-20

Vi önskar alla vårdnadshavare till åk 1-elever välkomna till ett informationsmöte på Almåsgymnasiet. Vi startar i skolans aula onsdag 16 oktober kl 18:00.

Ingång via huvudentrén, skyltar visar vägen