17
sep 2014

Almåselever på instagram

En eller två elever från varje program, Instagrammar om sin skolvardag under två veckor. De kommer att lägga upp både bilder och filmer om vad de gör, lär sig och hur de upplever sitt program och skolan.
Detta är en del i Borås Stads gymnasievalskampanj ”Framtidsfeeden” som riktar sig till alla åk-9 elever som står inför valet att välja gymnasieprogram.

Följ och gilla gärna:

floristalmas
inredningalmas
frisoralmas
stylistalmas
handelalmas
hotellochturismalmas
barnochfritidalmas
vardochomsorgalmas
restaurangochlivsmedelalmas