26
aug 2014

Skolval på Almåsgymnasiet

9 september genomför vi Skolval på Almåsgymnasiet. Olika partier är representerade och kommer att få föra fram sitt partibudskap vid en gemensam presentation. Därefter får alla elever möjlighet att träffa partirepresentanter och ställa frågor. Eftermiddagen avslutas med att alla får möjlighet att rösta.
Valresultatet kommer att presenteras då skolan får de officiella siffrorna från den nationella organisationen Skolval2014. Detta kommer att ske veckan efter de nationella valen ägt rum.