Du drivs av att hjälpa människor

Programmet är till stor del teoretiskt och passar dig som vill studera vidare inom omvårdnad och medicin eller funderar på humanitärt internationellt arbete. Det är en utbildning för dig med global medvetenhet och medmänskligt engagemang. Du lär dig att förstå levnadsvillkor i utsatta delar av världen och fördjupar dina kunskaper om de medicinska åtgärder som krävs för att till exempel hjälpa krigsdrabbade barn tillbaka till ett friskare liv och bättre vardag. Att arbeta inom vård, omsorg och säkerhet kräver både kunskaper och personlig mognad, och hos oss får du båda delarna. Teori översätts hela tiden i praktiska övningar och du får nära kontakt med yrkeslivet genom APL, studiebesök och inspirerande gästföreläsare. Du förbereds för hälsoarbete i samband med infektionssjukdomar eller vattenbrist som följd av krig och naturkatastrofer. Du kommer att ha 15 veckors praktiskt arbete i form av APL, Arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär att du är ute på en eller flera arbetsplatser och lär dig praktiskt och fördjupar dina kunskaper. Det finns möjlighet att ha internationell APL och vi har ett samarbete med en skola i Japan samt ett samarbete med en organisation i Zambia. Läs mer om APL här Inom profilen Medicin utan gränser läser du bland annat Psykologi 1, Medicin 1 och 2, Psykiatri 1 och Vård och omsorgsarbete 1 och 2. Du kan få grundläggande högskolebehörighet genom att välja Engelska 6 som individuellt val. På så sätt får du en god grund att stå på om du redan nu bestämt att du vill studera vidare direkt efter gymnasiet. Många av våra elever väljer att läsa på högskola efter studenten, andra börjar arbeta direkt och tar ofta anställning som undersköterska.

Gymnasiegemensamma ämnen 900 p

 • Engelska 5: 100 p
 • Historia 1a1: 50 p
 • Idrott och hälsa 1: 100 p
 • Matematik 1a: 100 p
 • Naturkunskap 1: 50 p
 • Religionskunskap 1: 50 p
 • Samhällskunskap 1a1: 50 p
 • Svenska 1: 100 p

Övrigt

 • Gymnasiearbete: 100 p
 • Individuellt val: 200 p

Ämnen du läser på profilen

 • Akutsjukvård: 200 p
 • Etik och människans livsvillkor: 100 p
 • Hälsopedagogik: 100 p
 • Internationellt arbete: 100 p
 • Medicin 1: 150 p
 • Medicin 2/Barnhälsovård: 100 p
 • Psykiatri 1: 100 p

 

 • Psykologi 1: 50 p
 • Samhällskunskap 1a2: 50 p
 • Specialpedagogik 1: 100 p
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2&3: 200 p
 • Vård och omsorgsarbete 1&2: 350 p

TOTALT: 2 500 p

 

Studieplan 2019/2020 Ladda ner

Vård- & Omsorgsprogrammets profiler

MEDICIN UTAN GRÄNSER

LÄS MER

GENERATIONER I SAMHÄLLET

LÄS MER

HÄLSA OCH SÄKERHET

LÄS MER

Det här programmet kan du även studera som lärling Läs mer på boras.se/larlingsutbildning