Vill du hjälpa katastrofdrabbade
människor i olika delar av världen eller
förbereda en karriär som sjuksköterska?

Utbildningen passar även dig som vill plugga vidare inom omvårdnad, medicin eller funderar på humanitärt internationellt arbete. Det är en utbildning för dig med global medvetenhet och medmänskligt engagemang. Du lär dig att förstå levnadsvillkor i utsatta delar av världen och fördjupar dina kunskaper om de medicinska åtgärder som krävs för att till exempel hjälpa krigsdrabbade barn tillbaka till ett friskare liv och bättre vardag.

Arbete inom vård, omsorg och säkerhet kräver både kunskaper och personlig mognad. Den här utbildningen ger dig båda. Teori översätts hela tiden i praktiska övningar och du får nära kontakt med yrkeslivet genom praktik, studiebesök och inspirerande gästföreläsare. Du förbereds för hälsoarbete i samband med infektionssjukdomar eller vattenbrist i samband med krig och naturkatastrofer.

Gymnasiegemensamma ämnen

 • Engelska 5: 100 p
 • Historia 1a1: 50 p
 • Idrott och hälsa 1: 100 p
 • Matematik 1a: 100 p
 • Naturkunskap 1: 50 p
 • Religionskunskap 1: 50 p
 • Samhällskunskap 1a1: 50 p
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1: 100 p

Övrigt

 • Gymnasiearbete: 100 p
 • Individuellt val: 200 p

Ämnen du läser på profilen

 • Akutsjukvård: 200 p
 • Etik och människans livsvillkor: 100 p
 • Hälsopedagogik: 100 p
 • Internationellt arbete/Barnhälsovård: 100 p
 • Medicin 1&2: 250 p
 • Psykiatri 1: 100 p

 

 • Psykologi 1: 50 p
 • Samhällskunskap 1a2: 50 p
 • Specialpedagogik 1: 100 p
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2&3: 200 p
 • Vård och omsorgsarbete 1&2: 350 p

TOTALT: 2 500 p

 

Kursöversikt 2018/2019 Ladda ner

Vård- & Omsorgsprogrammets profiler

MEDICIN UTAN GRÄNSER

LÄS MER

GENERATIONER I SAMHÄLLET

LÄS MER

HÄLSA OCH SÄKERHET

LÄS MER

Det här programmet kan du även studera som lärling Läs mer på boras.se/larlingsutbildning