Gör vår omvärld säkrare!

Vill du läsa ett högskoleförberedande program som dessutom ger dig en yrkesexamen? Hälsa och säkerhet är ett teoretiskt program där du förutom gymnasiegemensamma ämnen bland annat läser psykologi, psykiatri och kurser inom människans säkerhet. Profilen passar dig som är en handlingskraftig person som drivs av att hjälpa människor i utsatta situationer. På Hälsa och säkerhet kan du utveckla din personlighet med spännande kunskaper inom vård, skydd och säkerhet. Du tränar på att jobba förebyggande med risker och säkerhet, men också på att ta hand om fysiska och psykiska skador efter olyckor eller katastrofer, vilket innebär att du måste träna din mentala styrka också. Under utbildningen får du god inblick i samhällets säkerhetsarbete och vilka roller olika aktörer spelar. Utbildningen ger dig förmåga att fatta rätt beslut vid ingripande i vård-, räddnings- och behandlingssituationer. Under utbildningen varvas teori och praktik inom sjukvård och räddningstjänst och vi arbetar i projekt som är starkt förankrade i verkligheten. Vi har ett samarbete med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och alla våra elever får vara med på utbildningsdagar för att lära sig mer om yrket och få praktisk erfarenhet. Trots att Hälsa och säkerhet är en teoretisk profil är det viktigt med praktiska inslag. Därför har du 15 veckors Arbetsplatsförlagt lärande, eller APL som det förkortas. Det innebär att du är ute på en arbetsplats minst 15 veckor under gymnasieutbildningen. Under din APL har du alltid en erfaren handledare vid din sida som hjälper dig och du har dessutom kontakt med dina lärare så att du ständigt utvecklas. APL ger dig chansen att visa dina kunskaper och du blir bättre på ditt framtida yrke. Efter gymnasiet kan du börja arbeta som undersköterska, boendestödjare, skötare, vakt eller kriminalvårdare. Du kan även studera vidare till exempelvis sjuksköterska, polis eller brandman.

Gymnasiegemensamma ämnen 900 p

 • Engelska 5: 100 p
 • Historia 1a1: 50 p
 • Idrott och hälsa 1: 100 p
 • Matematik 1a: 100 p
 • Naturkunskap 1: 50 p
 • Religionskunskap 1: 50 p
 • Samhällskunskap 1a1: 50 p
 • Svenska 1: 100 p

Övrigt

 • Gymnasiearbete: 100 p
 • Individuellt val: 200 p

Ämnen du läser på profilen

 • Etik och människans livsvillkor: 100 p
 • Hälsopedagogik: 100 p
 • Medicin 1: 150 p
 • Människans säkerhet/Barnhälsovård: 100 p
 • Psykiatri 1&2: 300 p
 • Psykologi 1: 50 p

 

 • Samhällskunskap 1a2: 50 p
 • Specialpedagogik 1: 100 p
 • Socialpedagogik 1: 100 p
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2 & 3: 200 p
 • Vård och omsorgsarbete 1&2: 350 p

TOTALT: 2 500 p

 

Studieplan 2019/2020 Ladda ner

Vård- & Omsorgsprogrammets profiler

MEDICIN UTAN GRÄNSER

LÄS MER

GENERATIONER I SAMHÄLLET

LÄS MER

HÄLSA OCH SÄKERHET

LÄS MER

Det här programmet kan du även studera som lärling Läs mer på boras.se/larlingsutbildning