Lär dig rädda liv och
gör omvärlden säkrare.

Hos oss kan du utveckla din personlighet med spännande kunskaper inom vård, skydd och säkerhet. Du tränar på att jobba förebyggande med risker och säkerhet, för att ta hand om fysiska och psykiska skador efter olyckor eller katastrofer vilket innebär att du måste träna din mentala styrka också. Under utbildningen får du god inblick i samhällets säkerhetsarbete och vilka roller olika aktörer spelar i samhället.

Efter gymnasiet kan du börja arbeta direkt som undersköterska, boendestödjare, skötare, vakt eller kriminalvårdare. Du kan även studera vidare till sjuksköterska, sjuksköterska för vidareutbildning till ambulanssjuksköterska, polis eller brandman.

Gymnasiegemensamma ämnen

 • Engelska 5: 100 p
 • Historia 1a1: 50 p
 • Idrott och hälsa 1: 100 p
 • Matematik 1a: 100 p
 • Naturkunskap 1: 50 p
 • Religionskunskap 1: 50 p
 • Samhällskunskap 1a1: 50 p
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1: 100 p

Övrigt

 • Gymnasiearbete: 100 p
 • Individuellt val: 200 p

Ämnen du läser på profilen

 • Etik och människans livsvillkor: 100 p
 • Hälsopedagogik: 100 p
 • Medicin 1: 150 p
 • Människans säkerhet/Barnhälsovård: 100 p
 • Psykiatri 1 & 2: 300 p
 • Psykologi 1: 50 p

 

 • Samhällskunskap 1a2: 50 p
 • Specialpedagogik 1: 100 p
 • Socialpedagogik 1: 100 p
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2 & 3: 200 p
 • Vård och omsorgsarbete 1&2: 350 p

TOTALT: 2 500 p

 

Kursöversikt 2018/2019 Ladda ner

Vård- & Omsorgsprogrammets profiler

MEDICIN UTAN GRÄNSER

LÄS MER

GENERATIONER I SAMHÄLLET

LÄS MER

HÄLSA OCH SÄKERHET

LÄS MER

Det här programmet kan du även studera som lärling Läs mer på boras.se/larlingsutbildning