Vill du coacha människor
till ett friskare liv?

Generationer i samhället förbereder dig för ett yrke inom vård och omsorg. Det kan vara barn och unga men främst handlar profilen om äldreomsorg och rehabilitering av fysiskt och psykiskt funktionshindrade i olika åldrar. Du lär dig om människors olika villkor i samhället, vad som krävs för att de ska uppleva livskvalitet i vardagen, med empati och kommunikativ förmåga som utgångspunkt.

Efter gymnasiet kan du börja arbeta direkt som omvårdspersonal på boende, hemtjänst och aktivitetsverksamhet inom äldreomsorg och funktionshinderverksamheter. Du kan även studera vidare till bland annat behandlingspedagog, medicinsk fotterapeut eller undersköterska med specialisering på demens och äldrepsykiatri.

Gymnasiegemensamma ämnen

 • Engelska 5: 100 p
 • Historia 1a1: 50 p
 • Idrott och hälsa 1: 100 p
 • Matematik 1a: 100 p
 • Naturkunskap 1: 50 p
 • Religionskunskap 1: 50 p
 • Samhällskunskap 1a1: 50 p
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1: 100 p

Övrigt

 • Gymnasiearbete: 100 p
 • Individuellt val: 200 p

Ämnen du läser på profilen

 • Barnhälsovård eller IT i vård och omsorg: 100 p
 • Etik och människans livsvillkor: 100 p
 • Hälsopedagogik: 100 p
 • Medicin 1: 150 p
 • Psykiatri 1: 100 p
 • Psykologi 1: 50 p
 • Samhällskunskap 1a2: 50 p

 

 • Specialpedagogik 1: 100 p
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2&3: 200 p
 • Vård och omsorg vid demenssjukdomar: 100 p
 • Vård och omsorgsarbete 1&2: 350 p
 • Äldres hälsa och livskvalitet: 200 p

TOTALT: 2 500 p

 

Kursöversikt 2018/2019 Ladda ner

Vård- & Omsorgsprogrammets profiler

MEDICIN UTAN GRÄNSER

LÄS MER

GENERATIONER I SAMHÄLLET

LÄS MER

HÄLSA OCH SÄKERHET

LÄS MER

Det här programmet kan du även studera som lärling Läs mer på boras.se/larlingsutbildning