Högskoleförberedande


Inom alla våra program kan du få grundläggande högskolebehörighet.
Du styr själv detta genom val inom utbildningen.

Profiler

 • Medicin utan gränser
 • Generationer i samhället
 • Hälsa och säkerhet

Yrkestitel

 • Undersköterska
 • Aktivitetspersonal
 • Hemtjänstpersonal
 • Omvårdnadspersonal
 • Boendestödjare inom socialpsykiatrin
 • Skötare på psykiatriklinik

Plugga vidare

HÖGSKOLA

 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Dietistprogrammet yrkeshögskola
 • Fysioterapeutprogrammet
 • Integrationspedagog
 • Specialistundersköterska i akutsjukvård
 • Specialistundersköterska i anestesi och
  operationssjukvård
 • Specialistundersköterska barn
 • Behandlingspedagog
 • Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad
  undersköterska
 • Dietistprogrammet
 • Fysioterapeutprogrammet yrkeshögskola
 • Hud- och spaterapeut
 • Logopedprogrammet
 • Medicisk fotterapeut
 • Medicinsk massageterapeut
 • Specialistundersköterska barn
 • Brandmansutbildning
 • Logopedprogrammet
 • Polishögskolan
 • Socionom

YRKESHÖGSKOLA

 • Behandlingspedagog
 • Tandsköterska

Utbildningen där trygghet
och hälsa står i fokus.

Om du vill göra skillnad på riktigt är detta utbildningen för dig. Här står människan, livet och hälsan i centrum! Du lär dig att ta hand om skador och faror, men också att se och utveckla det friska och positiva hos människor.

Efter gymnasiet kan du börja arbeta direkt som undersköterska eller studera vidare till exempelvis sjuksköterska, psykolog eller polis. Almåsgymnasiet erbjuder tre profiler som alla har sin speciella inriktning.

Vård- & Omsorgsprogrammets profiler

MEDICIN UTAN GRÄNSER

LÄS MER

GENERATIONER I SAMHÄLLET

LÄS MER

HÄLSA OCH SÄKERHET

LÄS MER


Vill du jobba med trygghet och säkerhet? På Almåsgymnasiet i Borås kan du välja mellan tre inriktningar inom Vård- och Omsorgsprogrammet. Under utbildningen genomför du APL (arbetsplatsförlagt lärande) och efter gymnasiet kan du arbeta som undersköterska och få jobb direkt. Din APL sker i perioder och kan exempelvis vara på en vårdcentral eller inom äldreomsorgen.
Det här programmet kan du även studera som lärling Läs mer på boras.se/larlingsutbildning