Programinriktat individuellt val (IMPRO)

Programinriktat individuellt val står öppet för dig som inte har alla de godkända betyg från grundskolan som krävs för behörighet på ett yrkesprogram. Syftet med IMPRO är att så snart som möjligt bli behörig och antas på ett nationellt yrkesprogram. IMPRO har behörighetskrav, är sökbar och ska slutföras så fort det är möjligt.

Detta innebär i praktiken att du söker en IMPRO-plats på ett av våra yrkesprogram och om du blir antagen kommer du att läsa tillsammans med de som är behöriga och går på ett nationellt yrkesprogram. Du läser alltså alla de ämnen som ingår på det yrkesprogram du har valt. Utöver det kommer du att läsa det ämnet/ämnena (max 2st) som du inte har godkänt ifrån grundskolan. Det innebär att du kommer ha lektioner efter ordinarie skoltid eller på morgonen när dina klasskamrater har sovmorgon. För att bli antagen på en IMPRO-plats ska du ha godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i tre andra ämnen.

När du klarat det/de ämnena så blir du automatiskt behörig till det nationella yrkesprogrammet som du redan påbörjat och fortsätter din utbildning tillsammans med dina klasskamrater.

De sökbara platserna i Borås kommer att erbjudas inför omvalsperioden. Om det finns fler sökande än platser måste ett urval göras och man antas efter meritvärde. På Almåsgymnasiet erbjuder vi IMPRO-platser på alla våra program (ej på lärlingsutbildningen).

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5: 100
Historia 1a1: 50
Idrott och hälsa 1: 100
Matematik 1a: 100
Naturkunskap 1a1: 50
Religionkunskap 1: 50
Samhällskunskap 1a1: 50
Svenska 1 eller
Svenska som andraspråk 1: 100

Ämnen du läser på profilen

Det beror på vilken profil du väljer. Se mer under varje respektive programprofils sida för mer information.