Högskoleförberedande

Profiler

 • Entreprenörskap

Studera vidare

 • Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik
 • Biologiprogrammet
 • Biovetenskapligt program - biologiskt entreprenörskap
 • Business administration - Entrepreneurship and International Strategy
 • Civilekonomprogrammet
 • Ekonomprogrammet - internationellt företagande och marknadsföring
 • Enterprising & Business Development
 • Entreprenörskapsprogrammet - masterprogram
 • Entreprenörskap, innovation och marknad
 • Event management
 • Industriell ekonomi

 

 • Informationsteknologi - business intelligence
 • Ingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design
 • Internationella marknadsföringsprogrammet
 • Kandidatprogrammet i biomedicin
 • Läkarprogrammet
 • Master of Science in knowledge-based entrepreneurship
 • Masterprogrammet i bioentreprenörskap
 • Medieaktivism, strategi och entreprenörskap
 • Naturvetenskapligt kandidatprogram
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Strategic Entrepreneurship
 • Tandläkarprogrammet
 • Veterinärprogrammet

Är du redo för Borås nya naturutbildning?

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som har höga ambitioner och mål med dina studier. På Almåsgymnasiet erbjuds du den unika profilen Entreprenörskap inom den nationella inriktningen Naturvetenskap och samhälle. Entreprenörskap är framtidens nyckelkompetens. Under utbildningen får du vässa dina förmågor kring kreativitet, målinriktat arbete, problemlösning, ansvarstagande, samarbete och företagande. För att lyckas i en allt mer komplex värld med globala möjligheter behövs det kompetenser inom såväl naturvetenskapliga ämnen som samhällsvetenskap och språk. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från dessa områden får du förståelse för sociala, vetenskapliga och ekonomiska sammanhang. Utbildningen är tvärvetenskaplig och varvar kurser inom naturvetenskap, matematik och samhällsvetenskap med kurser inom entreprenörskap, ledarskap, företagande och organisation. Det ger dig en unik kunskapssammansättning som öppnar upp flera möjligheter för vidare studier och framtida karriärvägar inom både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga inriktningar. Du läser dessutom både Engelska 7 och Moderna språk, två kurser som ger extra meritpoäng vid ansökning till högskola och som också förbereder dig för internationella fortsatta studier. Profilen Entreprenörskap gör dig redo att möta morgondagens utmaningar och forma din egen framtid!

Naturvetenskapsprogrammets profiler

ENTREPRENÖRSKAP

Kursöversikt 2019/2020 Ladda ner