Är du redo för Borås nya naturutbildning?

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som har höga ambitioner och mål med dina studier. På Almåsgymnasiet erbjuds du den unika profilen Entreprenörskap inom den nationella inriktningen Naturvetenskap och samhälle. Entreprenörskap är framtidens nyckelkompetens. Under utbildningen får du vässa dina förmågor kring kreativitet, målinriktat arbete, problemlösning, ansvarstagande, samarbete och företagande. För att lyckas i en allt mer komplex värld med globala möjligheter behövs det kompetenser inom såväl naturvetenskapliga ämnen som samhällsvetenskap och språk. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från dessa områden får du förståelse för sociala, vetenskapliga och ekonomiska sammanhang. Utbildningen är tvärvetenskaplig och varvar kurser inom naturvetenskap, matematik och samhällsvetenskap med kurser inom entreprenörskap, ledarskap, företagande och organisation. Det ger dig en unik kunskapssammansättning som öppnar upp flera möjligheter för vidare studier och framtida karriärvägar inom både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga inriktningar. Du läser dessutom både Engelska 7 och Moderna språk, två kurser som ger extra meritpoäng vid ansökning till högskola och som också förbereder dig för internationella fortsatta studier. Profilen Entreprenörskap gör dig redo att möta morgondagens utmaningar och forma din egen framtid!

Gymnasiegemensamma ämnen 1600 p

 • Biologi 1: 100 p
 • Engelska 5-6: 200 p
 • Fysik 1: 100 p
 • Historia 1b: 100 p
 • Idrott och hälsa 1: 100 p
 • Kemi 1: 100 p
 • Matematik 1-3c: 300 p
 • Moderna språk: 100 p*
 • Religionskunskap 1: 100 p
 • Samhällskunskap 1b: 100 p
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1-3: 300 p

Ämen som du läser på profilen

 • Biologi 2: 100 p
 • Engelska 7: 100 p*
 • Entreprenörskap: 100 p
 • Entreprenörskap och företagande: 100 p
 • Geografi 1: 100 p
 • Samhällskunskap 2: 100 p

Övrigt

 • Gymnasiearbete: 100 p
 • Individuellt val: 200 p varav; Ledarskap och organisation 100 p

 

För full naturvetenskaplig behörighet

Välj två av nedanstående kurser inom individuellt val och läs en kurs som utökad studiegång:

 • Matematik 4: 100 p
 • Fysik 2: 100 p
 • Kemi 2: 100 p

 

Med naturvetenskaplig behörighet har du den mest omfattande behörigheten och kan söka alla utbildningar på högskola och universitet (med vissa undantag).

Högskoleförberedande

Kursöversikt 2019/2020 Ladda ner

Naturvetenskapsprogrammets profiler

ENTREPRENÖRSKAP

Studieplan 2019/2020 Ladda ner