Bli en mästare på
digital handel och
punktliga leveranser.

E-handel är en viktig försäljningskanal för både konsumenter och företag och E-handel och logistik är två mycket viktiga kompetensområden för dagens handelsföretag. Borås är centrum för Sveriges största digitala handelsföretag och det innebär att du har många praktikplatser att välja på.

Under utbildningen i E-handel och logistik kommer du att lära dig om försäljning, service och fördjupa dig i vad kundfokus innebär. Du får även kunskap om hur inköp planeras och utförs rationellt, resurssnålt och med minsta möjliga miljöpåverkan. Säljteknik står också på schemat och du får lära dig det mesta om hur du lyssnar in en konsument för att kunna erbjuda rätt produkt. Många av våra elever har APL i butik.

Entreprenörskap genomsyrar hela utbildningen. Du får uppleva hur en idé kan utvecklas till en lönsam färdig produkt. Du lär dig om hur ekonomi fungerar i ett företag, vilka lagar som gäller i marknadsföring med mera, genom att aktivt driva ett UF-företag tillsammans med klasskamrater.

Gymnasiegemensamma ämnen

 • Engelska 5: 100 p
 • Historia 1a1: 50 p
 • Idrott och hälsa 1: 100 p
 • Matematik 1a: 100 p
 • Naturkunskap 1a1: 50 p
 • Religionskunskap 1: 50 p
 • Samhällskunskap 1a1: 50 p
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1: 100 p

Övrigt

 • Gymnasiearbete: 100 p
 • Individuellt val: 200 p

Ämnen du läser på profilen

 • Affärsutveckling och ledarskap: 100 p
 • Branschkunskap: 100 p
 • Entreprenörskap: 100 p
 • Entreprenörskap och företagande: 100 p
 • Företagsekonomi 1: 100 p
 • Information och kommunikation 1: 100 p

 

 • Inköp 1: 100 p
 • Logistik 1: 100 p
 • Näthandel: 100 p
 • Personlig försäljning 1 & 2: 200 p
 • Praktisk marknadsföring 1 & 2: 200 p
 • Servicekunskap: 100 p
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2: 100 p
 • Utställningsdesign: 100 p

TOTALT: 2 500

 

Kursöversikt 2018/2019 Ladda ner

Handel- & Administrationsprogrammets Profiler

E-HANDEL OCH LOGISTIK

(ADMINISTRATIV SERVICE)
LÄS MER

ADMINISTRATIV KOORDINATOR

(HANDEL OCH SERVICE)
LÄS MER

Det här programmet kan du även studera som lärling Läs mer på boras.se/larlingsutbildning