För dig med siktet inställt på ekonomi, organisation och ledarskap

Är du bra på att organisera, engagera och inspirera andra? Gillar du matematik? Då är det här utbildningen för dig! På Ekonomiprogrammet med profilen Ekonomi och management får du kunskap inom organisationsutveckling, ledarskap och HR (Human Resources) – kompetenser som är starkt efterfrågade på arbetsmarknaden. Du får även vässa dina kunskaper inom entreprenörskap och företagande och testa på att driva företag genom Ung Företagsamhet.

Utbildningens kärna är ekonomi med kurser inom bland annat företagsekonomi, entreprenörskap och företagande. Profilinriktningen ger dig en nischad kompetens inom management med kurser som bland annat ledarskap och organisation, psykologi och sociologi. Tillsammans säkerställer huvudämnet och profilinriktningen att du får den kompetens som är attraktiv på framtidens arbetsmarknad och att du har många valmöjligheter efter avslutade studier. Du läser också Moderna språk som ger extra meritpoäng vid ansökning till högskola.

För att förbereda dig så bra som möjligt för din framtida yrkeskarriär och ge dig chansen till personlig utveckling, genomför du branschstudier där du kan få inspiration och fördjupad kunskap från näringslivet samt bygga nätverk.

Välkommen till Ekonomi och management – det första steget mot din framtida yrkeskarriär.

Gymnasiegemensamma ämnen 1250 P

 • Engelska 5: 100 P
 • Engelska 6: 100 P
 • Historia 1b: 100 P
 • Idrott och hälsa 1: 100 P
 • Matematik 1b: 100 P
 • Matematik 2b: 100 P
 • Naturkunskap 1b: 100 P
 • Religionskunskap 1: 50 P
 • Samhällskunskap 1b: 100 P
 • Samhällskunskap 2: 100 P
 • Svenska/svenska som andraspråk 1: 100 P
 • Svenska/svenska som andraspråk 2: 100 P
 • Svenska/svenska som andraspråk 3: 100 P

Programgemensamma ämnen 350P

 • Företagsekonomi 1: 100 P
 • Privatjuridik: 100 P
 • Moderna språk: 100P
 • Psykologi 1: 50 P

Inriktingsämnen ekonomi 300P

 • Entrepenörskap och företagande: 100 P
 • Företagsekonomi 2: 100 P
 • Matematik 3b: 100 P

Programfördjupning 300 P

 • Företagsekonomi – specialisering: 100 P
 • Ledarskap och organisation: 100 P
 • Sociologi: 100 P

Gymnasiearbete 100 P

 • Gymnasiearbete: 100 P

Individuellt val 200 P

 • Matematik 4: 100 P*
 • Retorik: 100 P*

*Rekomenderad kurs för tydligare profilinriktning och ökad kompetens. Kursen kan bytas mot annan IV-kurs

 

Studieplan 2019/2020 Ladda ner