Utveckla framtidens
ungdomar

Du är troligen intresserad av att leda barn- och ungdomsgrupper och drivs av att vara en god förebild. Hela utbildningen genomsyras av ledarskap och pedagogik, och du lär dig hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren.

Du kommer även att få kunskap i olika typer av ledarskap och organisationsformer. Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare eller elevassistent. Vill du plugga vidare kan förskolelärare eller lärare vara en väg att gå.

Gymnasiegemensamma ämnen

 • Engelska 5: 100p
 • Historia 1a1: 50p
 • Idrott och hälsa 1: 100p
 • Matematik 1a: 100p
 • Naturkunskap 1a1: 50p
 • Religionkunskap 1: 50p
 • Samhällskunskap 1a1: 50p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1: 100p

ÖVRIGT

 • Gymnasiearbete: 100 p
 • Individuellt val. 200 p

Ämnen du läser på profilen

 • Barns lärande och växande: 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten: 100 p
 • Hälsopedagogik: 100 p
 • Kommunikation: 100 p
 • Lärande och utveckling: 100 p
 • Människors miljöer: 100 p
 • Naturguidning: 100 p
 • Naturkunskap 1a2: 50 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker: 100 p

 

 • Pedagogiskt arbete: 200 p
 • Pedagogiskt ledarskap: 100 p
 • Samhällskunskap 1a2: 50 p
 • Skapande verksamhet: 100 p
 • Specialpedagogik 1: 100 p
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2&3: 200 p

TOTALT 2 500

 

Kursöversikt 2018/2019 Ladda ner

Barn- och fritidsprogrammets profiler

Halsa_och_ledarskap_ikon

HÄLSA OCH LEDARSKAP

(FRITID OCH HÄLSA)
LÄS MER

PEDAGOGISKT LEDARSKAP

(PEDAGOGISKT ARBETE)
LÄS MER

MÄNNISKAN OCH SAMHÄLLET

(SOCIALT ARBETE)
LÄS MER

Det här programmet kan du även studera som lärling Läs mer på boras.se/larlingsutbildning