Bli en förebild för barn och ungdomar!

Utbildningen passar dig som vill arbeta med barn och ungdomar i förskola och skola. Hela utbildningen genomsyras av ledarskap och pedagogik och du lär dig hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren. Du kommer även att få kunskap i olika typer av ledarskap och organisationsformer. Pedagogiskt ledarskap passar dig som vill arbeta med barn och ungdomar i skolvärlden. Du utvecklar din kunskap om barn och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter. Profilen är teoretisk, men innehåller även praktiska övningar. Under utbildningen har du minst 15 veckors APL på exempelvis förskolor eller förskoleklass, och du är ute under flera perioder för att du ska bli trygg i din roll som ungdomsledare. Dessutom ordnar Almåsgymnasiet många aktiviteter för att du ska lära dig att arrangera större evenemang, öva på sammanhållningen i olika typer av grupper, träna din samarbetsförmåga samt utmana dig själv på olika sätt. Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare eller elevassistent. Vill du plugga vidare kan du till exempel läsa förskollärarprogrammet eller lärarprogrammet. Genom att välja engelska 6 i ditt individuella val får du grundläggande högskolebehörighet.

Gymnasiegemensamma ämnen 900 p

 • Engelska 5: 100 p
 • Historia 1a1: 50 p
 • Idrott och hälsa 1: 100 p
 • Matematik 1a: 100 p
 • Naturkunskap 1a1: 50 p
 • Religionskunskap 1: 50 p
 • Samhällskunskap 1a1: 50 p
 • Svenska 1: 100 p

Övrigt

 • Gymnasiearbete: 100 p
 • Individuellt val: 200 p

Ämnen du läser på profilen

 • Barns lärande och växande: 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten: 100 p
 • Hälsopedagogik: 100 p
 • Kommunikation: 100 p
 • Lärande och utveckling: 100 p
 • Människors miljöer: 100 p
 • Naturguidning: 100 p
 • Naturkunskap 1a2: 50 p
 • Pedagogiskt arbete: 200 p

 

 • Pedagogiskt ledarskap: 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker: 100 p
 • Samhällskunskap 1a2: 50 p
 • Skapande verksamhet: 100 p
 • Specialpedagogik 1: 100 p
 • Svenska 2&3/Svenska som andraspråk 2&3: 200 p

TOTALT: 2 500 p

 

Studieplan 2019/2020 Ladda ner

Barn- och fritidsprogrammets profiler

Halsa_och_ledarskap_ikon

HÄLSA OCH LEDARSKAP

(FRITID OCH HÄLSA) LÄS MER

PEDAGOGISKT LEDARSKAP

(PEDAGOGISKT ARBETE) LÄS MER

MÄNNISKAN OCH SAMHÄLLET

(SOCIALT ARBETE) LÄS MER

Det här programmet kan du även studera som lärling Läs mer på boras.se/larlingsutbildning