Utbildningen för
dig som är nyfiken på
människans beteende.

Funderar du på att plugga vidare till lärare, socionom, psykolog och polis? Profilen ger dig en god grund att stå på och du fördjupar dina kunskaper om människors beteende, krishantering och hur vi socialiseras i olika grupper.

Du får spännande insikter om arvets och miljöns betydelse och lär dig också olika teorier inom beteendevetenskapliga ämnen som sociologi, pedagogik och psykologi.

Gymnasiegemensamma ämnen

 • Engelska 5: 100p
 • Historia 1a1: 50p
 • Idrott och hälsa 1: 100p
 • Matematik 1a: 100p
 • Naturkunskap 1a1: 50p
 • Religionkunskap 1: 50p
 • Samhällskunskap 1a1: 50p
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1: 100p

ÖVRIGT

 • Gymnasiearbete: 100 p
 • Individuellt val. 200 p

Ämnen du läser på profilen

 • Aktivitetsledarskap: 100 p
 • Grundläggande vård och omsorg: 100 p
 • Historia 1a2: 50 p
 • Hälsopedagogik: 100 p
 • Kommunikation: 100 p
 • Lärande och utveckling: 100 p
 • Människors miljöer: 100 p
 • Naturkunskap 1a2: 50 p

 

 • Pedagogiskt ledarskap: 100 p
 • Psykologi 1: 50 p
 • Samhällskunskap 1a2: 50 p
 • Socialt arbete: 200 p
 • Sociologi: 100 p
 • Specialpedagogik 1&2: 200 p
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2&3: 200 p

TOTALT 2 500

 

Kursöversikt 2018/2019 Ladda ner

Barn- och fritidsprogrammets profiler

Halsa_och_ledarskap_ikon

HÄLSA OCH LEDARSKAP

(FRITID OCH HÄLSA)
LÄS MER

PEDAGOGISKT LEDARSKAP

(PEDAGOGISKT ARBETE)
LÄS MER

MÄNNISKAN OCH SAMHÄLLET

(SOCIALT ARBETE)
LÄS MER

Det här programmet kan du även studera som lärling Läs mer på boras.se/larlingsutbildning