Högskoleförberedande


Inom alla våra program kan du få grundläggande högskolebehörighet.
Du styr själv detta genom val inom utbildningen.

Profiler

 • Hälsa och ledarskap
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Människan och samhället

Yrkestitel

 • Gyminstruktör
 • Personlig tränare
 • Sporthallspersonal
 • Barnskötare
 • Elevassistent
 • Stödassistent, arbete inom
  funktionshinderområdet

Plugga vidare

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Dietistprogrammet
 • Hälsopromotion, idrottsvetenskap
 • Idrottslärarprogrammet
 • Sports Coaching, kandidatprogram
 • Förskollärarprogrammet
 • Lärarprogrammet
 • Personalvetarprogrammet
 • Psykologprogrammet
 • Polisutbildningen
 • Socionomprogrammet
 • Andra beteendevetenskapliga utbildningar

Pedagogik och ledarskap
för samhällets framtid.

På Barn- och fritidsprogrammet får du kunskaper om hur människor fungerar. Hur vi kan utvecklas och kommunicera på ett sätt som både vi själva och samhället mår bra av. Här får du från dag ett en spännande och varierad utbildning som är förankrad i arbetslivet. Dina skoldagar kommer att bli varierande och aktiva med projektarbeten och verklighetsnära praktik. Du lär dig att leda, samarbeta och lära ut och förbereder dig för en framtid inom skola, fritidsverksamhet och socialt arbete.

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram, men inom programmet ingår flera gymnasiegemensamma ämnen (Sv2, Sv3, Sh1a2, Nk1a2) som ger dig fördelar för vidare studier på högskola och universitet. Du kan enkelt välja ämnen inom programmet som ger dig både grundläggande och särskild behörighet.

Vi erbjuder profilerna Hälsa och ledarskap, Människan i samhället och Pedagogiskt ledarskap.

Barn- och fritidsprogrammets profiler

Halsa_och_ledarskap_ikon

HÄLSA OCH LEDARSKAP

(FRITID OCH HÄLSA)
LÄS MER

PEDAGOGISKT LEDARSKAP

(PEDAGOGISKT ARBETE)
LÄS MER

MÄNNISKAN OCH SAMHÄLLET

(SOCIALT ARBETE)
LÄS MER


Vill du läsa Barn- och Fritidsprogrammet på Almåsgymnasiet i Borås? Utbildningen innehåller APL, som är en förkortning av Arbetsplatsförlagt lärande, och innebär att du är på ett eller flera företag under minst 15 veckor fördelat i perioder under hela utbildningen. APL ger dig chansen att visa dina kunskaper och du lär dig ditt kommande yrke. Chanserna att få sommarjobb mellan terminerna blir också större efter din APL-period.
Det här programmet kan du även studera som lärling Läs mer på boras.se/larlingsutbildning